Klub innowacyjnych naukowców to grupa naukowców, którzy pracują nad różnorodnymi projektami skoncentrowanymi na obszarach energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i utylizacji odpadów.

Zwycięski projekt w tym konkursie oferuje następujące korzyści:

Nowy laser to nowa technologia wypalania laserowego. Technologia ta została zaprezentowana na konferencji innowacyjnych projektów.

Nowy laser, który może stworzyć klub naukowców, to nowy przełom w dziedzinie nauki o laserach. Potrafi w krótkim czasie wytworzyć i zniszczyć energię świetlną. Dzięki temu laserowi tworzenie i niszczenie energii świetlnej jest bardzo szybkie.

Laser – to nie tylko mocne światło

Laser to nazwa nadana klasie wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego, które składa się z pary fotonów o równoległych falach, poruszających się z prędkością światła. Laser został użyty do przecięcia masła i stopionej stali. Wykorzystano go również do stworzenia nowych materiałów, takich jak grafen, który składa się z atomów węgla ułożonych w ultracienki film.

Laser został po raz pierwszy odkryty w 1960 roku przez Paula Diraca, który pracował w Laboratorium Cavendish na Uniwersytecie w Cambridge w Anglii. Później odkryto, że energia potrzebna do cięcia laserowego jest znacznie niższa niż wymagana do cięcia metali, a także jest znacznie bardziej wydajna – do przecięcia tytanu potrzeba tylko kilku tysięcznych energii, jak w przypadku bezpośredniego użycia energii elektrycznej.

Najczęściej stosowaną technologią generowania treści są lasery. Ma wiele zastosowań w środowisku naukowym i jest stale ulepszany. Skoncentrujemy się na niektórych jego zastosowaniach.

W niedalekiej przyszłości zobaczymy potężne lasery, które mogą rozwiązywać problemy, które są zbyt złożone lub zbyt skomplikowane, aby ludzie mogli je rozwiązać.

W przeszłości wiele technologii związanych z laserami uważano za niemożliwych lub niezwykle kosztownych. Teraz w końcu zbliżamy się do rzeczywistości – laserów i systemów LIDAR (wykrywania światła i określania odległości).

Ideą tej prezentacji jest pokazanie, że LIDAR to bardzo wszechstronna technologia o szerokim zakresie zastosowań, od astronomii po dziedziny biomedyczne.

Prezentacja ta połączy najlepszą wiedzę naukową wraz ze wstępem na temat tego, czym są lasery, jak działają i jak można je wykorzystać w projektach badawczych. Promienie laserowe są wykorzystywane do wielu różnych celów, takich jak mikroskopia optyczna i skanowanie laserowe (na przykład w robotach przemysłowych).

Oprócz innych rodzajów światła, lasery były również pierwszymi naukowcami, którzy zdali sobie sprawę, że można je wykorzystać do niektórych zadań.

Najważniejszym zadaniem laserów jest znalezienie miejsca, w którym był on używany wcześniej, a następnie opisanie jego unikalnych cech. Laser był niezbędnym narzędziem do tworzenia obrazów, rysunków, rzeźb i wielu innych dzieł sztuki. Technologia laserowa jest nadal niezbędna w wielu dziedzinach – od medycyny po inżynierię. Nieustannie wprowadzane są nowe rozwiązania, aby wiązki laserowe były mocniejsze i wydajniejsze.