Konferencja „Networking B+R&I”

09.12.2014 r. Konferencja „Networking B+R&I”

Dnia 9. grudnia 2014 r. we Wrocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT odbyła się konferencja „Networking B+R&I”.Zostały na niej poruszone zagadnienia dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w firmach, powiązań klastrowych umożliwiających umocnienie pozycji na rynku, korzyści płynących z działalności B+R, czy też budowania własności intelektualnej w sieciach klastrowych. Poruszone zostały następujące tematy: własność intelektualna u przedsiębiorcy, perspektywy dla działalności B+R w biznesie, nauce i klastrach, perspektywy finansowania działalności badawczo-rozwojowej, rola klastrów, doradztwo w zakresie autoprezentacji firmy.

Konferencja wniosła wiele informacji na temat działalności klastrów oraz pomogła podjąć decyzję o przyszłej współpracy między uczestniczącymi w niej przedsiębiorcami oraz przedstawicielami klastrów.